Aktualności

Policja.pl

Przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP brali udział w uroczystym podpisaniu porozumienia pomiędzy Komendantem Główny Policji i Generalnym Konserwatorem Zabytków.

Data publikacji 12.02.2018

Dzięki zaangażowaniu i współpracy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji z Departamentem Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 8 lutego 2018 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach i Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin podpisali porozumienie ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury.

Celem porozumienia jest współpraca i wymiana informacji między służbami konserwatorskimi a Policją oraz sprawna koordynacja podejmowanych działań, w związku z ujawnianiem i  zwalczaniem  przestępczością wobec dziedzictwa kulturowego. Dotychczasową współpracę w tym obszarze realizowano w oparciu o porozumienie z 2005 r., które wymagało aktualizacji z uwagi na zmieniające się przepisy oraz uwarunkowania.

Więcej na temat porozumienia i uroczystości jego podpisania, w trakcie której wręczono również przedstawicielom służb mundurowych i instytucji złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”:

http://policja.pl/pol/aktualnosci/154727,Policja-i-Generalny-Konserwator-Zabytkow-podpisali-porozumienie.html

Powrót na górę strony