Aktualności

Policja.pl

Spotkanie zespołu organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018”

Data publikacji 06.03.2018

1 marca 2018 roku przedstawiciele Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji – członkowie powołanego przez Komendanta Głównego Policji zespołu do organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018”: nadkom. Piotr Janik – Dyrektor Biura, mł. insp, Maria Halczyj-Siwecka – naczelnik Wydziału Ogólnego, nadkom. Sebastian Fit – naczelnik Wydziału Kryminalnego oraz nadkom. Michał Białęcki – naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego uczestniczyli w spotkaniu zespołu, które odbyło się w Szkole Policji w Pile.

W trakcie spotkania omówiono projekt regulaminu tegorocznego konkursu oraz przedyskutowano najważniejsze kwestie związane z organizacją finału, który zostanie rozegrany w dniach 5 – 7 czerwca 2018 r. w Szkole Policji w Pile. Uzgodniony projekt regulaminu zostanie, zgodnie z treścią decyzji nr 53 KGP z 13 lutego 2018 roku, zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji, a następnie rozesłany do komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

Zgodnie z harmonogramem eliminacje w garnizonach powinny zostać zakończone do 11 maja 2018 roku, a do 18 maja 2018 r. składy drużyn winny zostać zgłoszone do Szkoły Policji w Pile.

Czerwcowy finał poprzedzą eliminacje wojewódzkie, które pozwolą na wyłonienie 17 czteroosobowych drużyn w składzie: policjant operacyjno-rozpoznawczy, policjant dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusz sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Zawodnicy jednej drużyny muszą być funkcjonariuszami jednej jednostki organizacyjnej Policji szczebla powiatowego (rejonowego, miejskiego) lub komisariatu specjalistycznego

Finał zawodów obejmie następujące konkurencje:

  1. sprawdzian wiedzy zawodowej – przeprowadzany w formie testu;
  2. sprawdzian wiedzy praktycznej  – przeprowadzany w formie kazusu;
  3. sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia - przeprowadzany w formie oględzin;
  4. sprawdzian umiejętności strzeleckich z elementami sprawnościowymi;
  5. sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Jest to już czwarta edycja konkursu, który na stałe wpisał się do kalendarza imprez służby kryminalnej. Zespól organizacyjny podejmuje bardzo intensywne działania mające na celu pozyskanie jak najcenniejszych nagród dla laureatów  – najlepszej drużyny służby kryminalnej oraz najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. Mamy nadzieję, iż tegoroczne nagrody jeszcze bardziej uatrakcyjnią rywalizację.

Podkreślić należy, iż przyszłoroczny – piąty konkurs został zgłoszony przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji do kalendarza przedsięwzięć organizowanych w ramach obchodów 100-lecia Policji polskiej.

Powrót na górę strony