Aktualności

Policja.pl

Ogólnopolska akcja Policji przeciwko handlarzom falsyfikatami polskich monet okolicznościowych i kolekcjonerskich.

Data publikacji 14.03.2018

W ramach wykonywania zadań Krajowego Biura Centralnego ds. zwalczania fałszerstw pieniędzy, o którym mowa w art. 12 Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie 20 kwietnia 1929 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 102, poz. 919) Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji we współpracy z Departamentem Emisyjno-Skarbcowym Narodowego Banku Polskiego monitoruje zjawisko oferowania w internecie falsyfikatów polskich znaków pieniężnych. W efekcie prowadzonego przez Komendę Rejonową Policji Warszawa I pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście śledztwa ustalono szereg osób, które za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych i ogłoszeniowych sprzedawały falsyfikaty polskich monet okolicznościowych i kolekcjonerskich.

W dniu 6 marca 2018 r. w godzinach porannych funkcjonariusze z 15 garnizonów Policji, dokonali na zlecenie prokuratora zatrzymania rzeczy i przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez sprawców. W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono ponad 3 tys. polskich monet okolicznościowych i kolekcjonerskich, wśród nich znaki pieniężne, co do których istnieje podejrzenie braku autentyczności. W zainteresowaniu organów ścigania pozostają również osoby, które zakupiły przedmiotowe falsyfikaty. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia źródła pochodzenia falsyfikatów oraz osób zaangażowanych w fałszerski proceder. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Z uwagi na skalę zjawiska i przewidywany stopień złożoności postępowania, a także potrzebę wielokierunkowych działań i zapewnienie prawidłowej organizacji pracy wykrywczej, przedsięwzięcia koordynowane są przez krajowego koordynatora ds. zwalczania fałszerstw pieniędzy z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje Narodowemu Bankowi Polskiemu. NBP emituje dwa rodzaje monet. Pierwszy, to monety powszechnego obiegu bite w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał. Do tej grupy należą również obiegowe monety okolicznościowe o nominale 2 i 5 zł. Druga grupa to monety kolekcjonerskie, bite w niskich nakładach, przeznaczone głównie dla krajowych i zagranicznych numizmatyków.

Komenda Główna Policji informuje, iż zarówno monety okolicznościowe, jak i kolekcjonerskie pozostają prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Każda „kopia” takich monet jest falsyfikatem. Za wprowadzanie do obiegu falsyfikatów znaków pieniężnych albo w takim celu ich przyjmowanie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie, albo pomaganie do ich zbycia lub ukrycia, grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Sam proceder fałszowania banknotów i monet zagrożony jest karą 25 lat pozbawienia wolności.

Powrót na górę strony