Uroczyste spotkanie w Biurze Kryminalnym KGP. - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

Uroczyste spotkanie w Biurze Kryminalnym KGP.

Data publikacji 07.08.2018

1 sierpnia 2018 roku w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa Biura z policjantami i pracownikami. W trakcie spotkania dyrektor Biura, nadkom. Piotr Janik powitał insp. Jarosław Bryla, który w tym dniu rozpoczął pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora. Nowy przedstawiciel kierownictwa będzie nadzorował wydział dochodzeniowo-śledczy oraz komórki organizacyjne realizujące zadania w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, korupcyjnej i odzyskiwania mienia.

Następnie dyrektor pożegnał odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy Biura: 

podinsp. Jarosława Myszkowskiego - eksperta  Wydziału Kryminalnego;

nadkom. Roberta Budaszewskiego - eksperta  Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego;

podkom. Zenona Pawlikowskiego -  eksperta  Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą.

 

Dyrektor Biura podziękował funkcjonariuszom za ich wieloletnią służbę, złożył życzenia dalszych szczęśliwych, niosących satysfakcję lat i wręczył pamiątkowe dyplomy.

 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz listów gratulacyjnych Komendanta Głównego Policji za szczególne zaangażowanie w realizację zadań służbowych – między innymi za wkład w organizację konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018”.

 

Nadkom Piotr Janik złożył również wszystkim obecnym – policjantom i pracownikom Biura życzenia z okazji Święta Policji. Zwrócił się również z prośbą o przekazanie życzeń wytrwałości oraz zrozumienia członkom rodzin policjantów.

Powrót na górę strony
Polska Policja