Konferencja naukowa pt. „Policyjne Archiwa X”. - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

Konferencja naukowa pt. „Policyjne Archiwa X”.

Data publikacji 01.10.2018

          W dniach 26 – 28 września 2018 r., z inicjatywy Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, przy współudziale Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się III edycja konferencji naukowej pt. „Policyjne Archiwa X”. Celem konferencji było przybliżenie zagadnień związanych ze skutecznym podejmowaniem działań w umorzonych z powodu niewykrycia sprawców postępowaniach przygotowawczych. Istotnym zagadnieniem było wykorzystywanie w prowadzonych czynnościach nowych, rozwijających się możliwości badania śladów kryminalistycznych w pracy analitycznej, śledczej i operacyjnej.

           W konferencji jako prelegenci wzięli udział przedstawiciele Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Prokuratury Krajowej i Prokuratur wszystkich szczebli, Komendy Głównej Policji i Komend Wojewódzkich oraz Szkoły Policji w Pile i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także studenci Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Swoje doświadczenia w zakresie funkcjonowania zespołu ds. przestępstw niewykrytych zaprezentowali również przedstawiciele Policji z LKA Brandenburg. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele policji ze Słowacji.

            W trakcie trzydniowych obrad, podzielonych na osiem paneli, omówiono między innymi prawne aspekty wykorzystywania dowodów w postępowaniu karnym, nowe możliwości badawcze w zakresie badań śladów daktyloskopijnych, DNA i innych. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania w sprawach przestępstw niewykrytych badań antroposkopijnych i śladów entomologicznych oraz doświadczeń archeologicznych. Istotnym elementem spotkania było zaprezentowanie, w formie studium przypadku, najciekawszych spraw z zakresu tzw. Archiwum X przez przedstawicieli Prokuratury, Policji oraz LKA Brandenburg. Zakończeniem każdego z paneli była ożywiona dyskusja uczestników konferencji.

 

 

Opracował Zespół ds. Przestępstw Niewykrytych WDŚ BK KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja