Warsztaty szkoleniowe dla administratorów lokalnych Systemu Informacji Operacyjnej (SIO) - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe dla administratorów lokalnych Systemu Informacji Operacyjnej (SIO)

Data publikacji 11.05.2017

W dniach 10-12 maja 2017 roku w Poroninie kolejny już raz odbywają się warsztaty szkoleniowe dla administratorów lokalnych Systemu Informacji Operacyjnej (SIO) Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Organizatorem warsztatów jest Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Komórki organizacyjne wywiadu kryminalnego pełnią wiodącą rolę w gromadzeniu i analizowaniu informacji operacyjnej, która jest podstawowym elementem funkcjonowania i skuteczności Policji.

Uczestników warsztatów przywitał Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kamiński oraz Naczelnik Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych podinsp. Robert Malinowski. W czasie warsztatów omówiona zostanie między innymi rola użytkowników systemu, zasady bezpieczeństwa, zasady weryfikacji i usuwania informacji z SIO oraz najczęściej popełniane błędy i problemy występujące w poszczególnych jednostkach Policji. Niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenie w tak kluczowym obszarze działania Policji.

Bardzo ważną częścią warsztatów będzie przedstawienie i przedyskutowanie uwarunkowań powstającego nowego Systemu Informacji Operacyjnej II (SIO II). Trwające prace rozwojowe zmierzają do rozszerzenia funkcjonalności SMI i dostępności do zgromadzonych danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Warsztaty są więc okazją do aktywnej dyskusji, wymiany poglądów i opinii w tym zakresie.

Powrót na górę strony
Polska Policja