Bieżące informacje

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe kadry kierowniczej średniego szczebla w zakresie zadań wywiadu kryminalnego oraz wykorzystania systemów informacyjnych w procesie wykrywczym

Data publikacji 27.06.2017

Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji  zgodnie z poleceniem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Andrzeja Szymczyka w miesiącu kwietniu 2017 roku rozpoczęło cykl szkoleń dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla . W miesiącu kwietniu i maju 2017 roku szkolenia takie przeprowadzono dla funkcjonariuszy garnizonów: kieleckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, katowickiego, małopolskiego oraz KSP. W szkoleniach wzięło udział łącznie 635 funkcjonariuszy, którym przedstawiciele Biura przybliżyli aspekty z zakresu funkcjonowania wywiadu kryminalnego oraz korzystania z dostępnych baz danych policyjnych jak i pozapolicyjnych, które mogą być wykorzystywane w celu wspierania procesu wykrywczego sprawców przestępstw.

Powrót na górę strony
Polska Policja