Bieżące informacje

Policja.pl

Decyzja nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz.Urz. KGP poz. 51)

Data publikacji 15.11.2017

Z dniem 25 lipca 2017 r. weszła w życie Decyzja nr 165 Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją Nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 28, z 2014 r. poz. 111 oraz z 2015 r. poz. 32 i 45), która traci moc obowiązującą na podstawie § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policje (Dz. U. poz. 1091).

Powrót na górę strony
Polska Policja