Warsztaty szkoleniowe dla administratorów lokalnych Systemu Informacji Operacyjnej (SIO) - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe dla administratorów lokalnych Systemu Informacji Operacyjnej (SIO)

Data publikacji 19.06.2018

W dniach 05-08 czerwca 2018 roku w Ameliówce kolejny już raz odbyły się warsztaty szkoleniowe dla administratorów lokalnych Systemu Informacji Operacyjnej (SIO) Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji, które prowadzone były przez Zespół Centralnych Administratorów Merytorycznych SIO.

W szkoleniu uczestniczył również  podinsp. Robert Malinowski  - Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryinalnych KGP.

Program warsztatów obejmował między innymi zagadnienia dot.: funkcjonowania Systemu Informacji Operacyjnych II - omówiono  zasady wdrożenia i funkcjonowania  projektowanego systemu, omówiono ochronę zgromadzonych informacji w SIO oraz weryfikacje i zasady usuwania informacji z systemu. Uczestnikom spotkania przypomniano również zasady bezpieczeństwa SIO w oparciu o dokumentację SWB i PBE.

Organizatorem warsztatów było Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja