Bieżące informacje

Policja.pl

SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI PROKURATUR Z ZAKRESU PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW WYKORZYSTANIA SIS II, VIS ORAZ PROCEDUR WSPÓŁPRACY Z BIUREM SIRENE

Data publikacji 04.07.2018

W dniach 24 maja oraz 27 czerwca br. w Biurze Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji (BWiIK KGP) zostały przeprowadzone dwie edycje szkoleń dla przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Prokuratury Okręgowej w Koninie, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur okręgowych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez przedstawicieli BWiIK KGP, w którym udział wzięli również przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP).

Podczas przedmiotowego szkolenia przedstawiciele Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP oraz Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP omówili aspekty prawne i praktyczne Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), w szczególności:

  • uprawnienia i obowiązki prokuratury w związku z dostępem do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), w tym zasady dokonywania wpisów, zapewnienie odpowiedniej jakości danych wprowadzanych do SIS, oraz odpowiednie szkolenia użytkowników systemu,
  • funkcjonalności aplikacji dostępowej WWW SIS, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi prokuraturze do dostępu do danych SIS,
  • dostęp prokuratury do danych Wizowego Systemu Informacyjnego za pośrednictwem centralnego punktu dostępu - Komendanta Głównego Policji,
  • zadania Biura SIRENE w aspekcie m. in. procedur zatwierdzania wpisów wprowadzanych przez prokuraturę z art. 26 decyzji SIS II - osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania, zasady pierwszeństwa wpisów oraz realizacji tzw. „trafień” z art. 34 decyzji SIS II - osoby do ustalenia miejsca pobytu.

Podczas dwóch edycji szkoleń, przeszkolono łącznie 30 osób.

Powrót na górę strony
Polska Policja