Bieżące informacje

Policja.pl

SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ Z ZAKRESU PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW WYKORZYSTANIA SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN ORAZ WIZOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO

Data publikacji 13.11.2018

W dniu 29 października 2018 r. w ośrodku szkoleniowym Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu praktycznych aspektów wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, z udziałem przedstawicieli Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji KGP (WADSV BWiIK KGP) oraz Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Przedstawiciele WADSV BWiIK KGP omówili zagadnienia dotyczące m. in.:

  1. aspektów prawnych dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych przez obydwa systemy;
  2. aplikacji WWW SIS, w tym tryb wprowadzania danych do SIS oraz wyszukiwania wpisów w systemie;
  3. aplikacji WWW VIS, w tym tryb wyszukiwania wpisów w VIS.

Udział w przedmiotowym szkoleniu wzięło 51 przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej z całego kraju.

Powrót na górę strony
Polska Policja