Kalkulator uposażenia funkcjonariusza

Kalkulator służy do wyliczenia szacunkowego uposażenia i innych świadczeń w 2023 r. Wersja z dnia 8.12.2022 r. została opracowana przy założeniach:
Kalkulator będzie na bieżąco aktualizowany w przypadku ewentualnych zmian w zakresie poszczególnych składników uposażenia do czasu ostatecznego wprowadzenia podwyżek na 2023 r.
proszę wybrać właściwą grupę zaszeregowania.
Grupa zaszeregowania
A
B
C
D
16
5.291
15
4.691
14a
3.514
3.464
3.414
14
3.464
3.414
3.365
13a
3.365
3.322
3.275
3.225
13
3.322
3.275
3.225
3.182
12
3.182
3.138
3.088
3.044
11
2.995
2.945
2.903
2.853
10
2.818
2.768
2.718
2.673
9
2.627
2.58
2.531
2.481
8
2.441
2.391
2.341
2.295
7
2.253
6
2.208
5
2.082
4
1.992
3
1.954
2
1.937
1
1.360
Wprowadź poprawną wartość
wysługa do uposażenia wymagana
stopień wymagany
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość
Wprowadź poprawną wartość