Warsztaty szkoleniowe Biura Spraw Wewnętrznych Policji - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Warsztaty szkoleniowe Biura Spraw Wewnętrznych Policji

W dniach 9 - 11 października 2019 r., w Szkole Policji w Pile odbyły się warsztaty szkoleniowe funkcjonariuszy i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych Policji, poświęcone ochronie informacji niejawnych i danych osobowych, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli BSWP.

Szkolenie otworzył insp. Robert Stachera - Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, który powitał obecnych  przedstawicieli kierownictwa Szkoły Policji w Pile w osobach zastępców Komendanta Szkoły - mł. insp. Michała Kominowskiego i mł. insp. Agnieszki Kozłowskiej-Kordy oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Panią  Marię Matejko, Naczelnik Wydziału I Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA i Pana Bogdana Ziębę, inspektora w BNW MSWiA, a także funkcjonariuszy i pracowników BSWP, uczestniczących w warsztatach.  Insp. Robert Stachera - Komendant BSWP, podkreślił niezwykle istotne znaczenie problematyki, będącej tematem szkolenia, dla realizacji przez BSWP bieżących zadań służbowych.  

Jednym z ważniejszych elementów w pierwszym dniu zajęć, było wystąpienie przedstawicieli Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, którzy zapoznali uczestników z zaleceniami Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA, dotyczącymi sposobu realizacji przez BSWP czynności służbowych w tym obszarze. Kolejne dwa dni poświęcone były problematyce ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych, którą przedstawili i omówili z uczestnikami mł. insp. Przemysław Gryszkiewicz - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli BSWP oraz eksperci i specjaliści BSWP, a także Kierownik Kancelarii Tajnej BSWP. Podczas warsztatów szczególną uwagę zwrócono na prawne i praktyczne aspekty ochrony informacji służbowej i danych osobowych przy wykonywaniu czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników BSWP. Poruszono także kwestię kontroli przestrzegania przepisów i procedur w tym zakresie. 

Zorganizowane przez BSWP warsztaty, stanowią kolejne przedsięwzięcie, służące doskonaleniu realizacji  ustawowych zadań  Biura w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz niektórych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, popełnianych na szkodę Policji, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, jak  również realizacji czynności w zakresie, zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

(Zdjęcia: SP w Pile)

  • Warsztaty szkoleniowe Biura Spraw Wewnętrznych Policji
  • Warsztaty szkoleniowe Biura Spraw Wewnętrznych Policji
Powrót na górę strony
Polska Policja