Szkolenie dla słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach 19 - 20 listopada 2019 r. - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Szkolenie dla słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach 19 - 20 listopada 2019 r.

W dniach 19 - 20 listopada 2019 r., w Szkole Policji w Katowicach, funkcjonariusz Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Policji, przeprowadził szkolenie dla blisko 140 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, poświęcone zagrożeniom przestępczości w Policji. Należy podkreślić, że były to zajęcia dla słuchaczy kolejnego już w tym roku szkolenia zawodowego podstawowego, odbywającego się w Szkole Policji w Katowicach, a BSWP obejmuje nimi od szeregu lat wszystkich uczestników tych szkoleń, które odbywają się w szkołach policyjnych i w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Szkolenie, zorganizowane przez Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach, było jednym z ponad 500 przeprowadzonych przez funkcjonariuszy BSWP w 2019 roku tego rodzaju zajęć profilaktycznych w jednostkach organizacyjnych i szkołach Policji na terenie całego kraju,  w ramach realizacji przez BSWP ustawowego zadania zapobiegania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji. Jego celem było wskazanie policjantom zagrożeń, związanych z pełnieniem służby w Policji, w różnych obszarach jej funkcjonowania, a zwłaszcza: wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego, korzystania z zasobów informacji służbowych, stosowania środków przymusu bezpośredniego, pracy dochodzeniowo-śledczej, sfery logistyki Policji, ale także niektórych zagrożeń, związanych z funkcjonowaniem policjanta poza służbą, takich jak np. przemoc domowa czy narkotyki.

Funkcjonariusz BSWP uświadomił słuchaczom kwestię nieuchronności zetknięcia się przez policjanta, w służbie i poza nią, z zagrożeniem korupcją i różnego rodzaju innym przestępczymi nadużyciami. W oparciu o przykłady z praktyki Biura, omówił konkretne przypadki przestępstw, ich znamiona i przejawy oraz negatywne konsekwencje dla samego policjanta (odpowiedzialność karna i dyscyplinarna) oraz dla prawidłowego funkcjonowania formacji. Wskazał także, jak policjant ma postępować, aby samemu ustrzec się zagrożeń, a jak powinien zareagować, gdy jest świadkiem niepraworządnego zachowania innego policjanta. Przedstawił w tym kontekście rolę i zadania BSWP, wskazując, w jakich sytuacjach policjant ma obowiązek powiadomić BSWP, a które problemy może rozwiązać z pomocą przełożonego.

W trakcie zajęć, funkcjonariusz BSWP wręczył słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego, Poradnik dla rozpoczynających służbę w Policji BEZPIECZNY START, opracowany przez Biuro dla wstępujących w szeregi Policji.

(Zdjęcia: SP w Katowicach)

  • Szkolenie dla słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach 19 - 20 listopada 2019 r.
  • Szkolenie dla słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach 19 - 20 listopada 2019 r.
Powrót na górę strony
Polska Policja