Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Uroczyste obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji w 2018 roku

Tegoroczne Święto Policji funkcjonariusze i pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych Policji obchodzili w dniu 18 lipca. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, a także Andrzej Sprycha - Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczyste obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, które zgodnie z ceremoniałem policyjnym miały formę uroczystej zbiórki, rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez Dowódcę Uroczystości. Następnie wszystkich obecnych na uroczystości przywitał mł. insp. Robert Stachera - Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

W ceremonii, oprócz wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników BSWP, udział wzięli zaproszeni goście z Prokuratury Krajowej, w osobach Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego, Naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych, Naczelnika Wydziału Nadzoru nad Czynnościami Operacyjno-Rozpoznawczymi Biura Prezydialnego i Prokuratora-koordynatora ds. współpracy z BSWP, a także przedstawiciele innych służb, m. in.: Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, p.o. Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Zastępca Dyrektora Biura Inspekcji Wewnętrznej Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania, Szef Wydziału Wewnętrznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur Komendy Głównej Policji.

Komendant Główny Policji, w asyście Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, wręczył medale i odznaki oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne łącznie 51 wyróżnionym osobom.

W imieniu wszystkich wyróżnionych, odznaczonych i awansowanych funkcjonariuszy i pracowników BSWP, słowa podziękowania przekazała nadkom. Agnieszka Zagajewska-Statkiewicz - Zastępca Naczelnika Wydziału Ogólnego BSWP.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji, który w swoim wystąpieniu podkreślił kluczowe znaczenie zadań realizowanych przez BSWP dla prawidłowego funkcjonowania polskiej Policji, podziękował za zaangażowanie i wysoki poziom realizacji obowiązków, a także złożył życzenia funkcjonariuszom i pracownikom Biura oraz ich rodzinom.

  • Fotografia kolorowa. Komendant Główny Policji z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Policji podczas uroczystych obchodów Święta Policji w Biurze 
Spraw Wewnętrznych Policji. W tle zaproszeni goście.
  • Fotografia kolorowa. Komendant Główny Policji z Inspektorem Nadzoru Wewnętrznego podczas uroczystych obchodów Święta Policji w Biurze 
Spraw Wewnętrznych Policji. W tle zaproszeni goście.

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja