Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

Dobór do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji

Data publikacji 26.03.2021

   O służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji mogą ubiegać się wyłącznie funkcjonariusze Policji.

   Wewnętrznym przepisem określającym tryb postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przeniesienie do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji jest Decyzja nr 70 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji  z dnia 18 września 2020 roku w sprawie doboru kandydatów do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.

  Warunkiem wdrożenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji jest wyrażenie zgody kandydata na poddanie się badaniu psychofizjologicznemu i psychologicznemu.

    Podstawowe wymagania od kandydata:

  • co najmniej 4-letni staż w służbie kryminalnej,
  • bogate doświadczenie zawodowe,
  • nienaganna opinia w poprzednim miejscu służby,
  • dyspozycyjność i kreatywność,
  • duża odporność psychiczna na sytuacje stresowe,
  • umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków,
  • umiejętność pracy w zespole.

    Podstawą prawną naboru do Biura Spraw Wewnętrznych Policji jest art. 36 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. z późniejszymi zmianami:

    1. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę.

    2. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji na obszarze całego państwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w ramach tej jednostki organizacyjnej, Komendant BSWP w odniesieniu do policjanta BSWP w ramac jednostki organizacyjnej, komendant wojewódzki Policji na obszarze właściwego województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze właściwego powiatu (miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami, a także między CBŚP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz między BSWP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji następuje w związku z porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma pełnić służbę, w przypadku przeniesienia do CBŚP - Komendant CBŚP, a w przypadku przeniesienia do BSWP – Komendant BSWP.

     Zapraszamy do wstąpieniu w nasze szeregi.

   Zainteresowanych prosimy o nawiązanie kontaktu z właściwym miejscowo naczelnikiem wydziału BSWP wskazanych w zakładce „Kontakt”.

Powrót na górę strony