Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości - nowy rodzaj służby w Policji

12 stycznia to pierwszy dzień istnienia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku powołującej CBZC, ta nowa jednostka Policji będzie właściwą do rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego, zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw. Tym samym służba zwalczania cyberprzestępczości będzie kolejnym rodzajem służby obok kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej i wspomagającej. 

Ważne wydarzenia związane z powstawaniem CBZC:

 

 

Powrót na górę strony