Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości - nowy rodzaj służby w Policji

12 stycznia to pierwszy dzień istnienia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku powołującej CBZC, ta nowa jednostka Policji będzie właściwą do rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego, zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw. Tym samym służba zwalczania cyberprzestępczości będzie kolejnym rodzajem służby obok kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej i wspomagającej. 

Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości kierować będzie komendant. Stan etatowy tej jednostki będzie wzrastał co roku, docelowo będzie wynosił 1800 etatów policyjnych. Szczególnie pożądanymi do służby będą osoby ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomości języków obcych z tego zakresu. 

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy wykonuje czynności przygotowawcze i organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania Biura. Obecne struktury zwalczające cyberprzestępczość działające w KGP, KWP, KSP będą funkcjonowały do zakończenia prac organizacyjnych w CBZC.  

Ważne wydarzenia związane z powstawaniem CBZC:

 

 

Powrót na górę strony