Polemiki i sprostowania

Stanowisko wobec artykułu „Popularne rewolwery legalne”

Data publikacji 22.10.2014

W „Rzeczpospolitej” z 16 października 2014 r. zamieszczono artykuł Grażyny Zawadki „Popularne rewolwery legalne”. Powołano się w nim na wyrok częstochowskiego sądu dotyczący rewolwerów Zoraki K-10 oraz pistoletów Walther P-22. Należy podkreślić, że nie jest to jedyne rozstrzygnięcie w tym zakresie, a wskazanego wyroku nie można uznać za wzorzec orzecznictwa.

Zgodnie z opinią Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z 2011 roku rewolwery wypełniają definicję broni palnej zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, gdyż są fabrycznie przystosowane do wystrzeliwania pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. Ponieważ nie zaliczają się do broni wymienionej w art. 11 cyt. ustawy, na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie na broń.

Jak wyglądają dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów i prokuratur w sprawach nielegalnego posiadania wymienionych modeli broni? Znanych jest nam obecnie 38 takich rozstrzygnięć: w 13 przypadkach sąd orzekł karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, w 17 sprawach postępowanie umorzono (w 14 przypadkach z uwagi na brak znamion czynu zabronionego, w 2 z uwagi na niewykrycie sprawców, w 1 z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu), w 3 sprawach brak jest rozstrzygnięcia – postępowanie jest w toku, w 5 przypadkach zachodzą inne okoliczności.

Rozstrzygnięcia nie są więc jednolite – decyzji częstochowskiego sądu, na którą powołano się w artykule, nie można więc uznać za wzorzec postępowania wymiaru sprawiedliwości wobec posiadaczy tego typu broni.

Powrót na górę strony