Aktualności

Policja.pl

Konferencja pn. „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”.

Data publikacji 31.10.2017

W dniach 18 - 20 października 2017 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Rada ds. Kultury Konferencji Episkopatu Polski przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowali konferencję poświęconą problemom muzealnictwa kościelnego pn. „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”. W tym międzynarodowym wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w tym Zastępca Naczelnika Wydziału, nadkom. Elżbieta Czop-Łanoszka oraz nieetatowy krajowy koordynator ds. przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury, nadkom. dr Adam Grajewski.

Obrady podzielono na trzy bloki tematyczne: „Podstawy prawne i współczesność muzeów kościelnych w Polsce”, „Muzea i zbiory kościelne w Polsce – studia przypadków” oraz „Muzea i zbiory kościelne w działalności władz i instytucji publicznych”.

W drugim dniu spotkania wystąpił przedstawiciel Biura Kryminalnego KGP, nadkom. dr Adam Grajewski. Jego referat pt. „Przestępczość przeciwko zabytkom sakralnym – zapobieganie i metody zwalczania” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli duchowieństwa, zwłaszcza zagadnienia dotyczące kierunków współpracy Policji i strony kościelnej w zakresie identyfikacji i odzyskiwania skradzionych lub zaginionych zabytków sakralnych.  Ponadto, przedstawiciel Policji uczestniczył w spotkaniu Rady ds. Kultury Konferencji Episkopatu Polski, gdzie omawiano rolę muzeów kościelnych w muzealnictwie  oraz istotne problemy związane z szeroko rozumianą ochroną zabytków kościelnych.

W trakcie konferencji wygłoszono ponad 40 referatów, dających złożony obraz tego obszaru sektora muzealnego.

Powrót na górę strony