Aktualności

Policja.pl

Odprawa szkoleniowa Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Data publikacji 30.03.2018

W dniach 20-22 marca 2018 r. w Ośrodku Kaper w Juracie odbyła się odprawa szkoleniowa Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji z koordynatorami ds. odzyskiwania mienia komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji poświęcona efektywności działań Policji w zakresie ujawniania i identyfikacji mienia mogącego być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym. W odprawie, którą otworzył Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego insp. Krzysztof Kot wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Podczas spotkania szczegółowo omówiono praktyczne aspekty wprowadzonych rozwiązań prawnych, umożliwiających rozszerzenie uprawnień Policji do identyfikacji i ustalania mienia podlegającego zabezpieczeniu majątkowemu. Uczestnicy odprawy szeroko dyskutowali na temat nowych regulacji prawnych, dotyczących konfiskaty rozszerzonej, problematyki związanej z przepadkiem przedsiębiorstwa, sposobu wykonania zarządu nad przedsiębiorstwem. Omówiono także  problemy związane z realizacją uprawnień dostępu Policji do tajemnic: bankowej, skarbowej, ubezpieczeniowej i maklerskiej.

Powrót na górę strony