Aktualności

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe na temat praktyki zwalczania przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej – studia przypadku.

Data publikacji 08.05.2018

W dniach 26 - 27 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyły się „Warsztaty szkoleniowe w zakresie praktyki zwalczania przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej – studia przypadku”.

Warsztaty zorganizowane zostały dla koordynatorów w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę Unii Europejskiej z wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą i wydziałów do walki z korupcją komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji. Ich celem było omówienie sposobów eliminowania przyznawania dofinansowania UE nieuczciwym wnioskodawcom.

Warsztaty otworzyli: Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP – nadkom. Paweł Wróbel i Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją Biura Kryminalnego KGP – podinsp. Wojciech Pirecki. W czasie spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia związane z realizacją czynności prowadzonych w celu zapobiegania i zwalczania przestępstw, w tym nadużyć finansowych na szkodę funduszy UE.

W pierwszym dniu warsztatów omówiono między innymi kwestie dotyczące współpracy instytucji systemu wdrażania funduszy UE z Policją, problematykę identyfikacji majątku i pozbawiania korzyści sprawców przestępstw popełnionych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej oraz zagadnienia związane z gromadzeniem, zabezpieczaniem i analizą cyfrowego materiału dowodowego na potrzeby postępowań dotyczących przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był zajęciom praktycznym, w trakcie których omówione zostały przez funkcjonariuszy poszczególnych komend wojewódzkich wybrane przykłady przestępstw na szkodę UE oraz doświadczenia ze współpracy z instytucjami systemu wdrażania funduszy przy dokonywaniu ustaleń operacyjnych. 

W trakcie podsumowania warsztatów przedstawiciele Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zaprezentowali efekty zwalczania przestępczości korupcyjnej i gospodarczej na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej za lata 2013-2017.

Powrót na górę strony