Aktualności

Policja.pl

SEMINARIUM EDUKACJI HISTORYCZNO-OBYWATELSKIEJ PT. „ZROZUMIEĆ ZŁO”

Data publikacji 04.06.2018

W dniach 22-24 maja 2018 roku w Oświęcimiu odbyło się seminarium edukacji historyczno-obywatelskiej pt. „Zrozumieć zło”, zorganizowane przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji we współpracy z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Przedsięwzięcie przeznaczone było dla koordynatorów z komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, wyznaczonych do zwalczania przestępstw z nienawiści. Ponadto udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Krajowej koordynujący działania karno-prawne i poza karne prokuratury, dotyczące naruszenia wolności lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.  

Podstawowym celem seminarium było poszerzenie wiedzy historycznej, dotyczącej nazistowskiego ludobójstwa dokonanego podczas II wojny światowej, w celu lepszego rozumienia i zwalczania współczesnych przestępstw z nienawiści. Uczestnicy spotkania poznali między innymi zarys losów Żydów w Europie w latach 1933-1945 oraz historię prześladowań i zagłady narodu Żydowskiego na przykładzie zdjęć, dokumentów i relacji. Dodatkowo zaprezentowane zostały wybrane sylwetki załogi SS, niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz oraz osób, które w ekstremalnych warunkach ratowały życie ludzkie.

Zajęcia odbywały się w Centrum Żydowskim i Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu, synagodze Chewra Lomdei Misznajot oraz na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Składały się  one z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnicy pracowali w grupach według określonych wytycznych pod kierunkiem pracownika merytorycznego. W trakcie spotkań toczyła się ożywiona dyskusja nad współczesnymi formami ksenofobii, nietolerancji, uprzedzeń i prześladowań. Każdy panel kończył się podsumowaniem wraz z wyjaśnieniem trudniejszych kwestii. 

Podczas spotkania omawiane były również mechanizmy psychologiczne, które kierują ludzkim zachowaniem w sytuacjach podległości służbowej, podwyższonego stresu i konieczności podejmowania szybkich decyzji. Wskazano na ich bezpośredni związek z postawami rasistowskimi i ksenofobicznymi, a także wpływ jaki wywierały na popełnienie zbrodni jaką jest ludobójstwo.

W trakcie seminarium uczestnicy odwiedzili dawny obóz koncentracyjny, który zrobił na nich wrażenie i pozwolił przynajmniej częściowo wyobrazić sobie skalę hitlerowskich zbrodni, w których życie straciło około 1,5 mln ludzi. Pogłębiona analiza historii ludobójstwa pozwoliła lepiej zrozumieć współczesną rolę Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom.

Powrót na górę strony