Aktualności

Policja.pl

Szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw przeciwko dobrom kultury.

Data publikacji 11.06.2018

W dniach 4 - 5 czerwca 2018 roku z inicjatywy Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP przeprowadzono szkolenie dla policjantów operacyjnych zajmujących się przestępczością przeciwko mieniu w jednostkach terenowych, podległych wydziałom kryminalnym komend wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji, wskazanych do wykonywania czynności w sprawach, gdzie przedmiotem przestępstwa są szeroko rozumiane dobra kultury.

W szkoleniu jako prelegenci wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Straży Granicznej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Z ramienia Policji w spotkaniu uczestniczyli nieetatowi krajowi koordynatorzy ds. przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury z Wydziału Kryminalnego BK KGP, koordynator do spraw przestępczości przeciwko zabytkom z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji oraz wykładowca z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.                                                                                          

Głównym celem szkolenia było omówienie nowelizacji przepisów prawnych w obszarze zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom oraz możliwości wymiany informacji i współpracy z innymi podmiotami w sektorze publicznym i prywatnym. Omówiono problematykę zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko dobrom kultury na przykładzie realizacji spraw prowadzonych w jednostkach na terenie kraju. W trakcie szkolenia przedstawiono również sposoby dokumentowania i oględzin zabytków, w tym zniszczonego stanowiska archeologicznego. Ponadto pokazano praktyczne zastosowanie w walce z przestępczością przeciwko zabytkom analizy dostępnych źródeł internetowych.

Powrót na górę strony