Aktualności

Policja.pl

Operacja „Action Day on Metal Theft”.

Data publikacji 21.06.2018

W dniu 30 maja 2018 r. w ramach prac Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością EMPACT OPC, przy wsparciu Europolu oraz Cepolu, została przeprowadzona ogólnoeuropejska operacja o kryptonimie „Action Day on Metal Theft”, w której wzięło udział 12 państw. Działania wymierzone były w przestępczość kradzieży metali kolorowych.

Inicjatorem działań była strona włoska. Oprócz Włoch i Polski w działaniach uczestniczyły Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Portugalia, Rumunia, Hiszpania oraz Wielka Brytania.

Operacja koncentrowała się na kontroli punktów skupu złomu i metali kolorowych, sprawdzeniu i weryfikacji legalności oraz źródła pochodzenia znajdujących się tam przedmiotów, dokonywania sprawdzeń pod kątem stosowania się właścicieli do przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz kontroli pojazdów, którymi może być transportowane skradzione mienie. W tym roku szczególny nacisk został położony na bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej oraz telekomunikacyjnej.

Za koordynację działań na szczeblu lokalnym oraz współpracę z partnerami zagranicznymi odpowiedzialne było Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. W organizację działań została włączona również Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei oraz organy samorządowe i instytucje właściwe dla ochrony środowiska.

W trakcie międzynarodowych działań ogólna liczba ustalonych sprawców przestępstw wyniosła 1 328, zatrzymano 104 osoby, odzyskano ponad 350 000 kg metali korowych o wartości blisko 900 000 Euro.

Powrót na górę strony