Aktualności

Policja.pl

VIII RUNDA OCEN WZAJEMNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Data publikacji 21.06.2018

Zgodnie z funkcjonującym mechanizmem ocen wzajemnych państw członkowskich UE w dniach 11-15 czerwca 2018 roku w Polsce odbyło się spotkanie ewaluacyjne w ramach VIII rundy ocen wzajemnych w zakresie praktycznego wdrożenia i funkcjonowania europejskiej polityki zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej z zanieczyszczeniem środowiska nielegalnymi odpadami. W dniu 12 czerwca br. przyjęto członków misji ewaluacyjnej w Komendzie Głównej Policji. W spotkaniu brali udział przedstawiciele zespołu ewaluacyjnego Unii Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady, przedstawiciele ministerstw i instytucji krajowych odpowiedzialnych za przygotowanie misji ewaluacyjnej w Polsce. Spotkanie otworzyli Dyrektor Biura Kryminalnego KGP- nadkom. Piotr Janik oraz Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji - mł. insp. Irmina Gołębiewska. Podczas spotkania wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP odpowiedzialni za koordynację misji ewaluacyjnej w Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Prewencji KGP, Biura Ruchu Drogowego KGP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Podczas spotkania przedstawiono praktyczne osiągnięcia polskiej Policji w zwalczaniu przestępczości związanej z zanieczyszczeniem środowiska nielegalnymi odpadam, programy prewencyjne, jak również proces szkolenia policjantów. W trakcie wizyty w Polsce eksperci odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, która zaprezentowała swój wkład w zwalczanie przedmiotowej przestępczości. Formuła spotkań eksperckich pozwoliła na zaprezentowanie dotychczasowych osiągnieć w przeciwdziałaniu nielegalnemu gospodarowaniu odpadami i ich przemieszczaniu, a także na efektywną wymianę doświadczeń wynikających z dotychczasowej wiedzy i praktyki.

Wstępna ocena przedstawiona przez członków misji ewaluacyjnej była bardzo pozytywna, eksperci szczególnie podkreśli bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i organizacyjne Policji podczas wizyty ewaluacyjnej. Następnym etapem na drodze ewaluacji Polski w przedmiotowym obszarze jest opracowanie przez członków misji ewaluacyjnej raportu wraz z rekomendacjami ekspertów.

Powrót na górę strony