Aktualności

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji wykonujących czynności na miejscu zdarzenia kradzieży z włamaniem do bankomatu metodami siłowymi – 2019 r.

Data publikacji 10.10.2019

W dniach 23-25 września 2019 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się ostatnia edycja warsztatów szkoleniowych, przeznaczonych dla funkcjonariuszy Policji wykonujących czynności na miejscu zdarzenia kradzieży z włamaniem do bankomatu. Przedsięwzięcie zrealizowało Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji wspólnie ze Szkołą Policji w Pile. W ośmiu edycjach szkolenia uczestniczyli funkcjonariusze techniki kryminalistycznej oraz komórek dochodzeniowo-śledczych, wchodzących w skład zespołów zdarzeniowych z garnizonów: lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, stołecznego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z ustawowymi znamionami przestępstw przeciwko mieniu. Poznali metody pracy operacyjnej, które można zastosować, dążąc do ustalenia sprawców kradzieży z włamaniem do bankomatu. Ponadto, zaznajomili się z podziałem, budową i funkcjonowaniem bankomatów.

Podczas szkolenia podkreślono szczególną rolę i zadania biegłego z zakresu fizykochemii na miejscu kradzieży z włamaniem do bankomatu. Ponadto, słuchacze w ramach ćwiczeń poznali specyfikę oraz organizację oględzin na miejscu zdarzenia kradzieży z włamaniem do bankomatu metodami siłowymi.

W trakcie ośmiu edycji warsztatów zajęcia dydaktyczne realizowane były przez podinsp. Krzysztofa Sawickiego – eksperta Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, wykładowców Szkoły Policji w Pile, biegłych z zakresu chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i w Poznaniu, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Prokuratury Okręgowej w Siedlcach oraz przedstawicieli firmy Euronet, posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania bankomatów.

Celem warsztatów było wyposażenie policjantów w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań służbowych związanych z obsługą miejsc zdarzeń kradzieży z włamaniem do bankomatu.

Powrót na górę strony