Aktualności

Policja.pl

Ćwiczenia z zakresu zbierania i zabezpieczania dowodów w sprawach katastrof lotniczych pod kryptonimem „IKAR 2019”, przeprowadzone w dniach 18-20 września 2019 r. w Dęblinie

Data publikacji 10.10.2019

W dniach 18-20 września 2019 roku na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej im. Dywizjonu 303 w Dęblinie odbyły się ćwiczenia z zakresu zbierania i zabezpieczania dowodów w sprawach katastrof lotniczych pod kryptonimem „IKAR 2019”.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Departament do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej.

Ich celem było sprawdzenie procedur współdziałania Żandarmerii Wojskowej i Prokuratury w przypadku wystąpienia katastrofy w ruchu powietrznym, zgodnie z opracowaną i wdrożoną „Metodyką zbierania i zabezpieczania dowodów w sprawach katastrof lotniczych” oraz przy uwzględnieniu zapisów „Metodyki oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof”.

W ćwiczeniach udział wzięli podinsp. Michał Białęcki – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i nadkom. Grzegorz Skrzyński z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz  przedstawiciele: Prokuratury Krajowej, Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Poznaniu, Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i jednostek podległych.

Podczas wykonywanych czynności zostały wykorzystane m.in. skanery laserowe, znajdujące się na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej. Zastosowana podczas oględzin technologia 3D ma wpływ na eliminację błędów wynikających chociażby ze stosowania urządzeń mierniczych (np. dalmierzy, metrówek itp.), sposobu mierzenia oraz błędów ludzkich. Umożliwia także szczegółowy zapis miejsca ułożenia przedmiotów i śladów oraz wizualizację miejsca zdarzenia w dalszym etapie prowadzonych czynności dowodowych.

Powrót na górę strony