Aktualności

Policja.pl

Operacja JAD „Mobile 2”

Data publikacji 21.10.2019

Odzyskanie 439 kradzionych pojazdów było głównym efektem ogólnoeuropejskich działań, przeprowadzonych na przełomie września i października bieżącego roku pod kryptonimem JAD „Mobile 2”. Liderem działań był Frontex. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji było współliderem operacji na poziomie europejskim oraz koordynowało czynności na szczeblu krajowym.

Działania te wymierzone były w poważną i zorganizowaną przestępczość o charakterze transgranicznym, w tym m. in. kradzieże pojazdów, podrobienia dokumentów oraz przemyt osób. Wzięło w nich udział 13 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 5 państw nie będących jej członkami. Proces wymiany informacji wspomagany był przez Europol oraz Interpol. Dodatkowo, na potrzeby JAD „Mobile 2”, w siedzibie Frontexu w Warszawie funkcjonowało Centrum Koordynacyjne.

W trakcie JAD „Mobile 2”  odzyskano 439 kradzionych pojazdów oraz 230 kradzionych części samochodowych. Ujawniono 183 sztuk podrobionych dokumentów oraz zabezpieczono 38 jednostek broni palnej i 296 sztuk amunicji.

Ponadto zabezpieczono narkotyki w postaci 83,4 kg haszyszu, 82,6 kg marihuany oraz 29,5 kg kokainy.

Ogółem zatrzymano 166 osób

JAD “Mobile 2” został zorganizowany w ramach prac Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością – Zorganizowana Przestępczość Przeciwko Mieniu (EMPACT OPC) jako część Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2018-2021. Platforma ta zapewnia współpracę pomiędzy organami ścigania państw członkowskich, agencjami unijnymi i organizacjami o charakterze międzynarodowym oraz krajami stowarzyszonymi.

Powrót na górę strony