Aktualności

Policja.pl

Odprawa Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji z koordynatorami ds. odzyskiwania mienia komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Data publikacji 24.10.2019

W dniach 14-16 października 2019 r. w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Kaper” odbyła się odprawa Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji z koordynatorami ds. odzyskiwania mienia komend wojewódzkichi Komendy Stołecznej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, poświęcona efektywności działań Policji w zakresie ujawniania i identyfikacji mienia mogącego być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego w postępowaniach karnych lub karno-skarbowych.

W odprawie udział wzięła Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP - insp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz przedstawiciele Centrum Ustalania i Odzyskiwania Mienia Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Działu Bezpieczeństwa giełdy kryptowalut BitBay.

Podczas spotkania podsumowano wyniki osiągnięte przez poszczególne KWP/KSP oraz CBŚP w zakresie zabezpieczenia majątkowego, omówiono pojawiające się problemy i wskazano propozycje ich rozwiązań. Uczestnicy z instytucji zewnętrznych przedstawili możliwości współpracy i pozyskiwania informacji o składnikach majątkowych, mogących być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego.

 

Powrót na górę strony