Aktualności

Policja.pl

Szkolenie międzyresortowe organizowane przez Biuro Kryminalne KGP dla funkcjonariuszy Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Data publikacji 30.10.2019

W dniach 22 – 24 października 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Szklarskiej Porębie Biuro Kryminalne KGP zorganizowało 5-tą edycję szkolenia międzyresortowego dla funkcjonariuszy Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

W szkoleniu między innymi uczestniczyli: insp. Magdalena NGUYEN-FUDALA – Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, podinsp. Grzegorz GRĘDA – Zastępca Dyrektora Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, płk Tomasz KAJZER – Szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, płk Piotr BROZIO – Zastępca Szefa Zarządu Kryminalnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, płk SG Arkadiusz OLEJNIK – Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej,
podinsp. dr Michał BIAŁĘCKI – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP.

 Ponadto w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele: Prokuratury Krajowej, komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Pile, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Krajowej Administracji Skarbowej.

W trakcie przedsięwzięcia poruszono problematykę dotyczącą zadań organów ścigania w kontekście ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz zobowiązań polskich sił zbrojnych w świetle postanowień umowy międzynarodowej NATO SOFA.

Zaprezentowano również narzędzia analityczne stosowane przez służbę celno-skarbową w przeciwdziałaniu przestępczości polegającej na wykorzystywaniu działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych.

Istotnym aspektem spotkania było omówienie zmian w procedurze karnej wdrożonych w 2019 r. Poruszono także kwestię międzynarodowej wymiany informacji o składnikach majątkowych sprawców przestępstw.

Spotkanie przedstawicieli różnych służb umożliwiło wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, w celu efektywniejszego zwalczania przestępczości na różnych płaszczyznach.

Powrót na górę strony