Aktualności

Policja.pl

Międzynarodowe szkolenie organizowane przez Biuro Kryminalne KGP dla funkcjonariuszy polskiej Policji oraz francuskich organów ścigania dot. zwalczania przestępczości samochodowej.

Data publikacji 18.11.2019

W dniach 7 – 8 listopada 2019 r., w siedzibie Komendy Głównej Policji, Biuro Kryminalne KGP zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli francuskich oraz polskich organów ścigania dot. zwalczania przestępczości samochodowej.

W roli moderatorów szkolenia udział wzięli Olivier ORDAS – Attache ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francji w Warszawie oraz nadkom. Sebastian FIT – Naczelnik Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Ponadto w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele francuskiego Centralnego Biura d/w z Przestępczością Zorganizowaną, Brygady Zwalczania Bandytyzmu oraz Centralnej Służby Wywiadu Kryminalnego Żandarmerii Wojskowej. Ze strony polskiej w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

W trakcie przedsięwzięcia poruszono problematykę nowych trendów w przestępczości samochodowej, wykorzystywanych przez Policję narzędzi o charakterze międzynarodowym, wspomagających zwalczanie tej przestępczości oraz dostępności i funkcjonalności baz danych.

Istotnym aspektem spotkania było zaprezentowanie przez przedstawiciela CLKP możliwości FAVI („Forensic Aid for Vehicle Identification”) - bazy danych oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, przeznaczonej dla wyspecjalizowanych ekspertów techniki kryminalistycznej.

Spotkanie przedstawicieli różnych służb umożliwiło wymianę specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, co z całą pewnością wpłynie pozytywnie na czynności podejmowane w konkretnych sprawach dotyczących zwalczania przestępczości samochodowej.

Powrót na górę strony