Materiały archiwalne

Udział przedstawiciela Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w konferencji szkoleniowej „Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego a nowe kierunki zmian w prawie ochrony zabytków”

Data publikacji 25.01.2018

24 stycznia 2018 r. przedstawiciel Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, krajowy koordynator do spraw zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom nadkom. dr Adam Grajewski wziął udział w konferencji szkoleniowej „Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego a nowe kierunki zmian w prawie ochrony zabytków”. Przedstawiciel BK KGP wygłosił referat, dotyczący współpracy Policji z innymi podmiotami w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom, poruszając w nim aspekty praktyczne oparte o aktualny stan prawny w tym obszarze.

Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego we współpracy z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu.

Była ona adresowana między innymi do policjantów służby kryminalnej i prewencyjnej oraz inspektorów ochrony zabytków i przedstawicieli strony kościelnej. Miała na celu zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego w województwie wielkopolskim. Podczas konferencji głos zabrali prelegenci z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Przedstawili nowe regulacje w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości przeciwko szeroko pojętym dobrom kultury, omówili przykłady dobrych praktyk, doradzali w sprawach związanych z zabytkami, odpowiadali na wiele pytań dotyczących praktycznych zagadnień w tym obszarze, z których na co dzień korzysta Policja i inne podmioty zaangażowane w zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom.

 

http://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/195238,KWP-Konferencja-szkoleniowa-Zagrozenia-dla-dziedzictwa-kulturowego-a-nowe-kierun.html

Powrót na górę strony