Materiały archiwalne

III edycja warsztatów szkoleniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołów do Spraw Przestępstw Niewykrytych Komend Wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji.

Data publikacji 16.01.2020

W dniach 17 – 19 grudnia 2019 r. w Zakopanem odbyła się III edycja warsztatów szkoleniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zespołów do Spraw Przestępstw Niewykrytych Komend Wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji.

Organizatorem tego corocznego przedsięwzięcia był Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Kryminalnego KGP.

Tematem spotkania było przybliżenie zagadnień związanych ze skutecznym podejmowaniem działań w umorzonych z powodu niewykrycia sprawców postępowaniach przygotowawczych oraz z wykorzystaniem w prowadzonych czynnościach nowych możliwości badań śladów kryminalistycznych w pracy analitycznej, śledczej i operacyjnej.

W warsztatach udział wzięli m.in. przedstawiciele: Prokuratury Krajowej – Grzegorz KULON i Dariusz ROMAŃCZUK z Departamentu Postępowania Przygotowawczego oraz Sławomir KOŁAKOWSKI z Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji; Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Paweł WASZKIEWICZ – adiunkt Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji; mł. asp. Adam RUDAWSKI z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, a także policyjni eksperci (biegli sądowi) – Katarzyna REJZOWICZ oraz podkom. Anna ZIELIŃSKA – DŁUGOSZ z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. Marek ABRAMCZUK z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i podkom. Bogusława CZYŃSKA – CZAJKOWSKA z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W formie prelekcji przedstawiono zagadnienia związane m.in. z praktycznymi aspektami badań poligraficznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz ich znaczeniem w procesie wykrywczym. Ponadto przybliżono profilowanie psychologiczne a także inne nowatorskie metody stosowane w pracy wykrywczej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr hab. Pawła WASZKIEWICZA, który omówił używane na co dzień media społecznościowe jako skuteczne narzędzie w rozwiązywaniu spraw prowadzonych przez policyjne Archiwa X. Swoje rozważania poparł doświadczeniem zdobytym podczas realizacji projektu badawczego we współpracy z FBI oraz amerykańską Policją.

Oprócz wymiany doświadczeń, istotnym elementem spotkania było zaprezentowanie przez przedstawicieli poszczególnych garnizonów, w formie studium przypadku, najciekawszych spraw z zakresu tzw. Archiwum X, które zrealizowano w 2019 roku.

Sporządzono w Zespole do Spraw Przestępstw Niewykrytych WDŚ BK KGP

Powrót na górę strony