Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

Policja.pl

Podstawowe akty prawne

  1. ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142,  z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej;
  2. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.);
  3. ustawa a dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834 z późn. zm.),
  4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 z późn. zm.);
  5. ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 284).

 

Powrót na górę strony
Polska Policja