Ruszyła kampania prewencyjna dotycząca handlu ludźmi. - Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości - Policja.pl

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości

Policja.pl

Ruszyła kampania prewencyjna dotycząca handlu ludźmi.

W dniu 17 października 2019 r. rozpoczęła się kampanii prewencyjna Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości i grupy eksperckiej Komisji Europejskiej dotycząca handlu ludźmi. Początek kampanii zaplanowano w przeddzień Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, który od 13 lat obchodzony jest 18 października.

24 kraje, w tym Polska, zjednoczone w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), grupie eksperckiej Komisji Europejskiej mającej na celu połączenie poziomu lokalnego, krajowego i europejskiego oraz propagowanie wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości wśród krajów UE, podjęły decyzję o rozpoczęciu w dniu 17 października 2019 r. kampanii prewencyjnej dotyczącej handlu ludźmi.

Celem kampanii jest informowanie o przestępstwie handlu ludźmi, o tym, że każdy może być lub stać się jego ofiarą oraz uświadomienie potencjalnych ofiar o przysługujących im unijnych prawach, takich jak pomoc i wsparcie, ochrona, odszkodowanie, prawa człowieka i prawa pracy, prawo pobytu oraz prawo do reintegracji. Ponadto zadaniem kampanii jest również wskazanie instytucji, organizacji i miejsc, w których można znaleźć pomoc i ochronę.

Powrót na górę strony
Polska Policja