BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2022/389/FIN - C00C (pregabalina sklasyfikowana jako środek odurzający)

Data publikacji 24.08.2022

Notyfikacja 2022/389/FIN - C00C (pregabalina sklasyfikowana jako środek odurzający)

Linki:

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Termin udzielenia odpowiedzi: do dnia 25 sierpnia br.

Numer sprawy: Kpl-7612/22

Powrót na górę strony