BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2022/418/D - I00 (używane lub nowe pojedyncze pojazdy kategorii M1 i N1, które: [1] nie posiadają homologacji typu UE ani indywidualnej homologacji UE; oraz [2] zostały wyprodukowane w państwach nienależących do UE lub z przeznaczeniem do ruchu drogowego

Data publikacji 24.08.2022

Notyfikacja 2022/418/D - I00 (używane lub nowe pojedyncze pojazdy kategorii M1 i N1, które: [1] nie posiadają homologacji typu UE ani indywidualnej homologacji UE; oraz [2] zostały wyprodukowane w państwach nienależących do UE lub z przeznaczeniem do ruchu drogowego

Linki:

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Termin udzielenia odpowiedzi: do dnia 30 sierpnia br.

Numer sprawy: Kpl-7689/22

Powrót na górę strony