BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2022/494/F - T40T (dostęp do niektórych danych dotyczących pojazdów w celu zapobiegania wypadkom i lepszego reagowania na wypadki, lepszej znajomości i mapowania infrastruktury drogowej i jej wyposażenia oraz znajomości ruchu drogowego)

Data publikacji 19.09.2022

Notyfikacja 2022/494/F - T40T (dostęp do niektórych danych dotyczących pojazdów w celu zapobiegania wypadkom i lepszego reagowania na wypadki, lepszej znajomości i mapowania infrastruktury drogowej i jej wyposażenia oraz znajomości ruchu drogowego)

Linki:

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Termin udzielenia odpowiedzi: do dnia 23 września br.

Numer sprawy: Kpl-8367/22

Powrót na górę strony