BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2022/514/LT – C00A (wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów tetrahydrokannabinolu w produktach z konopi włóknistych lub ich kategoriach przeznaczonych do ostatecznego spożycia)

Data publikacji 06.10.2022

Notyfikacja 2022/514/LT – C00A (wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów tetrahydrokannabinolu w produktach z konopi włóknistych lub ich kategoriach przeznaczonych do ostatecznego spożycia)

Linki:

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Termin udzielenia odpowiedzi: do dnia 10 października br.

Numer sprawy: Kpl-8979/22

Powrót na górę strony