BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2022/506/B - I00 (badania zdatności do ruchu drogowego pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców; zmiana ogólnych przepisów dot. warunków technicznych, jakie muszą spełniać motorowery i motocykle oraz ich przyczepy

Data publikacji 10.10.2022

Notyfikacja 2022/506/B - I00 (badania zdatności do ruchu drogowego pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców; zmiana ogólnych przepisów dot. warunków technicznych, jakie muszą spełniać motorowery i motocykle oraz ich przyczepy

Linki:

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Termin udzielenia odpowiedzi: do dnia 10 października br.

Numer sprawy: Kpl-9004/22

Powrót na górę strony