BKSiOP - Notyfikacje i Wyroki TSUE

Notyfikacja 2022/552/I - I10 (homologacja typu w odniesieniu do urządzeń rejestrujących, kart do tachografów oraz zezwoleń na pierwszą instalację i interwencje techniczne)

Data publikacji 24.10.2022

Notyfikacja 2022/552/I - I10 (homologacja typu w odniesieniu do urządzeń rejestrujących, kart do tachografów oraz zezwoleń na pierwszą instalację i interwencje techniczne)

Linki:

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Termin udzielenia odpowiedzi: do dnia 7 listopada br.

Numer sprawy: Kpl-9531/22

Powrót na górę strony