Narkotyki i dopalacze zabijają - Policja.pl

Narkotyki i dopalacze zabijają

Policja.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

Została ona opracowana w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020,
a jej realizacja przewidziana jest w okresie od 2 kwietnia do 31 grudnia br.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Jego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jarosław Zieliński, mając na uwadze istotną rolę działań profilaktycznych z perspektywy zapobiegania zagrożeniom związanym z używaniem narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych, zwrócił się z prośbą do Komendanta Głównego Policji
o włączenie się podległych funkcjonariuszy w realizację tego przedsięwzięcia.

Informacje związane z kampanią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można obserwować na stronie internetowej: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl.

 

Film Narkotyki i dopalacze zabijają

Pobierz plik Narkotyki i dopalacze zabijają (format mp4 - rozmiar 11.76 MB)

Link do pobrania spotu: https://pliki.policja.gov.pl/sharing/TVPUPqrKU

Powrót na górę strony
Polska Policja