Fundusze zewnętrzne w Policji - dane statystyczne

Dane liczbowe obrazujące pracę jednostek Policji realizujących projekty zewnętrzne

Informacje są aktualizowane co kwartał na podstawie informacji ze strony jednostek Policji.

Informacja jest aktualna na dzień 30 marca 2022 r.

Liczba projektów w realizacji: 104

Wartość projektów realizowanych ze środków zewnętrznych: 

901 394 065,71 PLN

Wartość dofinansowania projektów:

525 428 981,30 PLN

do góry