Fundusze zewnętrzne w Policji - dane statystyczne

Dane obrazujące pracę jednostek Policji w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz krajowych innych niż budżet podstawowy

Informacje są aktualizowane co kwartał na podstawie informacji ze strony przekazanych przez jednostki Policji.

Informacja jest aktualna na dzień 31 marca 2024 r.

Liczba projektów w realizacji: 64

Wartość projektów realizowanych ze środków zewnętrznych: 

952 158 556,87 PLN

Wartość dofinansowania projektów:

698 057 471,89 PLN

do góry