Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji [projekt zakończony]

Wartość projektu: 103 100 000 zł, w tym finansowanie: 87 635 000 zł, współfinansowanie: 15 465 000 zł.

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0029/16-00 podpisana 17 marca 2017 r.

Wydarzenia związane z projektem

Cel projektu: zwiększenie skuteczności działań Policji w zakresie poprawy/ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na fakt, że nadmierna prędkość stanowi przyczynę ok. 26% wypadków drogowych, w których ginie prawie 40% wszystkich zabitych, prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem drogowym i egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego – w tym określonych limitów prędkości – stanowi jedno ze strategicznych zadań Policji. Oczekiwanym rezultatem całego przedsięwzięcia jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych o minimum 5% w okresie roku 0od zakończenia realizacji projektu.

Działania

  • zakup 651 radiowozów oznakowanych,
  • zakup 171 radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorem,
  • zakup 468 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu (w tym 68 sztuk w ramach dodatkowego zakupu),
  • zakup 822 terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego,
  • zakup 740 radiotelefonów przewoźnych.

Dodatkowy zakup, związany z zapobieganiem skutkom pandemii koronawirusa

W roku 2020, w związku z pandemią koronawirusa, projekt został uzupełniony o dodatkowe zadanie: zakup urządzeń do ozonowania powietrza. Jak wynika z badań publikowanych przez instytuty badawcze na całym świecie, wirus SARS-CoV-2 traci możliwość infekcji pod wpływem działania ozonu. Ozonowanie wnętrza pojazdów jest działaniem pożądanym ze względu na przeciwdziałanie pandemii oraz konieczność zapewnienia ochrony przed zachorowaniem funkcjonariuszy Policji. W ramach zadania zakupionych zostało 50 szt. Ozonatorów oraz rękawiczki nitrylowe.

Aktualności:

W dniu 30 kwietnia 2021 r. kończy się realizacja Projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji” nr POIS.03.01.00-00-0029/16 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Konferencja kończąca projekt, z uwagi na panujące obostrzenia oraz dodatkowe zasady obowiązujące w KGP, została zrealizowana poprzez emisję wcześniej przygotowanego materiału na kanale Policji na YouTube.

 

do góry