Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Bezpieczniej na drogach – pojazdy Ekip Techniki Drogowej i Ekologii dla Policji

Wartość projektu: 31 745 975,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 26 984 078,90  zł, współfinansowanie z budżetu państwa: 4 761 896,28 zł.

Umowa o dofinansowanie: nr POIS.03.01.00-00-0065/21-00 została podpisana w dniu 29 grudnia 2021 r. Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie podpisano 30 maja 2022 r. Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie podpisano 29 sierpnia 2022 r. Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie podpisano 8 sierpnia 2023 r.

Wydarzenia związane z projektem

Cel projektu: zwiększenie skuteczności działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach projektu przewiduje się zakup 53 pojazdów dla policyjnych Ekip Techniki Drogowej i Ekologii (ETDiE), służących do kontroli stanu technicznego pojazdów na drogach, co pozwoli na eliminowanie z ruchu pojazdów, które nie spełniają norm ekologicznych oraz znajdują się w złym stanie technicznym. Pojazdy ETDiE, będą wyposażone w przyrządy służące do kontroli spalin w warunkach drogowych, tj. dymomierze i analizatory spalin, sonometr, przyrząd do badania przepuszczalności światła w szybach pojazdu. 

Dymomierz przeznaczony jest do pomiaru stopnia zadymienia spalin emitowanych przez silniki z zapłonem samoczynnym (silniki Diesla). 

Analizator spalin to przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru zawartości następujących składników gazowych: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), węglowodorów (HC), tlenu w spalinach pojazdów z silnikiem iskrowym. 

Sonometr – miernik poziomu dźwięku.

Przewidywany termin dostawy pojazdów – czerwiec 2023.

Działania

  • Zakup i dostawa 53 pojazdów dla policyjnych Ekip Techniki Drogowej i Ekologii.
  • Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz tablicy pamiątkowej.
  • Koszty zarządzania: zakup sprzętu foto audio-wideo oraz sprzętu informatycznego, dodatkowe wynagrodzenie dla członków zespołu.

Aktualności

  • W dniu 29 grudnia 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
  • 30 maja 2022 r. podpisano Aneks nr 1, w którym wydłużono termin realizacji projektu do 31 sierpnia 2023 r.
  • 29 sierpnia 2022 r. podpisano Aneks nr 2, w którym zwiększono wartość projektu.
  • W czerwcu 2023 r. odebrano wszystkie pojazdy.
  • 3 sierpnia 2023 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wydłużono termin realizacji projektu do 31 października 2023 r.

Komenda Główna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:
adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń.
 

do góry