Turniej Par Patrolowych - dzień 2 - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Par Patrolowych - dzień 2

Data publikacji 26.09.2014

Drugi dzień reprezentacje policjantów prewencji ze wszystkich komend wojewódzkich i komendy stołecznej rywalizowały o miano „Patrolu Roku”. W słupskiej Szkole Policji trwają zmagania w ramach XXI edycji Turnieju Par Patrolowych. Policjanci wykazywali się w czwartek wiedzą zawodową podczas testu oraz uczestniczyli w interwencjach.

Konkurencja przeprowadzanie interwencji policyjnych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej ma charakter interdyscyplinarny i polega na praktycznym wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności policjantów w symulowanych sytuacjach. Ocenie podlegają między innymi takie umiejętności jak: taktyka przeprowadzania interwencji, procedury prawne, bezpieczeństwo wykonania czynności, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, komunikacja interpersonalna. Czas na przeprowadzenie interwencji jest ustalony i nie może przekroczyć 25 minut. Po upływie tego czasu konkurencja jest przerywana przez komisję sędziowską, a patrol uzyskuje wynik punktowy aktualny do czasu przerwania konkurencji. W skład interwencji wchodzi również udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, której celem jest ocena praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka. Zadaniem startujących policjantów jest między innymi: ocena zdarzenia, wykonanie czynności zabezpieczających, ocena funkcji życiowych, właściwe postępowanie po ewentualnym przywróceniu funkcji życiowych. Do przeprowadzenia konkurencji wykorzystywane są nowoczesne pomieszczenia symulacyjne Szkoły Policji w Słupsku oraz znajdujący się w nich pełny monitoring, zarówno wizyjny, jak i foniczny.

Test wiedzy zawodowej obejmuje bardzo szeroką problematykę służby prewencyjnej, dotykając między innymi takich zagadnień jak: zasady, zadania i taktykę pełnienia służby patrolowej, zasady przeprowadzania interwencji policyjnych, broń palną i inne środki przymusu bezpośredniego, legitymowanie osób, zatrzymywanie osób, przeszukanie, psychologiczno-socjologiczne aspekty interwencji policyjnych, konwojowanie osób i przedmiotów wartościowych, udzielanie pomocy i asysty organowi egzekucyjnemu, kwalifikację zdarzeń mających postać przestępstwa lub wykroczenia oraz postępowanie w sytuacji ich zaistnienia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzania kontroli drogowej, prawa człowieka i etykę zawodową, kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty pracy policjanta prewencji. Test wiedzy, przygotowywany jest przez zespół ekspertów i zawiera 100 pytań. Każde pytanie testu składa się z trzonu i czterech wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każdy z policjantów test rozwiązuje oddzielnie. Suma punktów uzyskanych w teście przez patrol jest podstawą do klasyfikacji w tej konkurencji.
 
Dziś, w ostatnim dniu turnieju, policjanci rywalizują na torze przeszkód. Po dwudziestu poprzednich edycjach organizatorzy odeszli w tym roku od tradycyjnej formuły pokonywania przeszkód. Trasa toru przebiega teraz ulicami szkoły policji i zawiera zupełnie odmienne przeszkody do pokonania. Dodatkowo na jednym ze stanowisk policjanci oddawać będą strzały z amunicji barwiącej. Ostateczne wyniki znane będą dziś po południu.

(SP w Słupsku / mj)

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja