7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gdańsk

7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy

Data publikacji 13.10.2015

Dzisiaj w auli komendy wojewódzkiej w Gdańsku odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Rotę ślubowania przyjął p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Marian Szlinger. Ceremonii towarzyszyło wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom, którzy z powodzeniem przeszli przez szkolenie oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Rota Ślubowania - "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

O godz. 12.00 w auli KWP w Gdańsku p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Marian Szlinger przyjął rotę ślubowania od nowo przyjętych policjantów. 7.osobowa grupa funkcjonariuszy w najbliższym czasie rozpocznie szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku, po którym zasili macierzyste jednostki. 

Ceremonia była okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom,  którzy ukończyli szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie - otrzymało je siedmioro podkomisarzy. 

Komendant wojewódzki wręczył także akt mianowania na stopień podinspektora Policji.

Po odprowadzeniu sztandaru i złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Był to też czas na składanie życzeń i gratulacji.

(KWP Gdańsk / mb)

  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #1
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #2
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #3
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #4
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #5
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #6
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #7
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #8
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #9
  • 7 nowo przyjętych policjantów i 7 podkomisarzy #10
Powrót na górę strony
Polska Policja