Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim

Data publikacji 10.10.2016

W dniach 4–14 października w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim odbywa się szkolenie obronne organizowane przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji.

Szkolenie jest realizowane w dwóch modułach tematycznych przy wsparciu doświadczonych prelegentów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz ekspertów policyjnych. Przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane są w oparciu o bazę dydaktyczną i zaplecze socjalne Sił Zbrojnych RP (kompleks wojskowy Karwice).

W szkoleniu udział biorą Naczelnicy Sztabów z Komend Wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz przedstawiciele komórek sztabowych, logistycznych i kadrowych realizujący zadania z zakresu przygotowań obronnych w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, a także w szkołach policyjnych.

Głównym celem odbywającego się szkolenia obronnego jest podsumowanie procesu przygotowania i przebiegu ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "TARCZA 16”, które odbyło się 18 września br. w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji.

W ramach odbywającego się szkolenia doskonalone są własne procedury i metody realizacji zadań wsparcia przez jednostki organizacyjne Policji, Sił Zbrojnych RP na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa a także przygotowanie kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników Policji zajmujących się problematyką przygotowań obronnych do udziału w procesie wsparcia przez Policję Sił Zbrojnych RP.

GSP KGP / ig

 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
Powrót na górę strony
Polska Policja