Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkól Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkól Policji

Data publikacji 15.11.2016

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęły się warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkół policyjnych, których celem jest omówienie wniosków wynikających ze zrealizowania 92. edycji kursu specjalistycznego w zakresie posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym.

W poniedziałek 14 listopada br. podinsp. dr Paweł Jastrzębski – Kierownik Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa IBiPP WBW WSPol otworzył warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkół policyjnych. Przez najbliższe pięć dni jedenastu instruktorów ze szkół Policji w Pile, Słupsku, Katowic, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Wyższej Szkoły Policji oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP dokonają podsumowania zrealizowanych edycji kursów specjalistycznych w zakresie posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym. W trakcie paneli dyskusyjnych wymienią się wnioskami, spostrzeżeniami oraz opiniami dotyczącymi technicznych możliwości obiektów, poziomu wyszkolenia oraz zaangażowania słuchaczy podczas realizacji ww. szkolenia.

Podczas warsztatów przedstawiony zostanie projekt zmian programu kursu, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i w obszarze wyposażenia dydaktycznego z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez policyjnych instruktorów.

Uczestnicy przedsięwzięcia wezmą również udział w zajęciach praktycznych na strzelnicy, podczas których przećwiczą elementy kursu wg. koncepcji przedstawicieli szkół Policji.

Kurs specjalistyczny w zakresie posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym

Kurs, o którym mowa realizowany był przez jednostki szkoleniowe Policji. Głównym założeniem szkolenia było przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby podczas Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO. Podczas warsztatów policjanci kształcili i doskonalili swoje umiejętności strzeleckie, zapoznawali się ze sposobami noszenia oraz dobywania broni palnej podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym zarówno w okresie letnim, jak i jesiennym. Poznawali również metody przemieszczania się, identyfikacji celu oraz prowadzenia ognia w tłumie.

Jednym z elementów szkolenia był udział w strzelaniach stresowych, czyli strzelaniach rozszerzonych o elementy wprowadzające policjantów w stres wynikający np. z ograniczenia widoczności powstałej na skutek zalania oczu krwią, potem, czy zadymienia obszaru działania spowodowanym pożarem, zamachem bombowym.

WSPol w Szczytnie / ig

  • Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkól Policji
  • Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkól Policji
  • Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkól Policji
  • Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkól Policji
  • Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkól Policji
  • Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego szkól Policji
Powrót na górę strony
Polska Policja